Jak uniknąć problemów finansowych przy zawieraniu umów międzynarodowych?

Zawarcie umowy z kontrahentem zagranicznym jest skomplikowanym procesem ze względu na to, że każde państwo ma swoiste zasady handlowe i inny system prawny. Ważne jest więc, aby każda umowa była precyzyjnie skonstruowana i dokładnie przetłumaczona na język drugiej strony kontraktu.

Wstępne negocjacje

Po obustronnym podpisaniu umowy przez partnerów z różnych państw może się okazać, że przeoczone zostały jakieś drobne szczegóły, które w efekcie mogą doprowadzić do konfliktu interesów. Wtedy jest już za późno na zmiany, a procesy sądowe pomiędzy przedsiębiorcami działającymi w różnych krajach trwają długo i są bardzo kosztowne. Warto więc, przed zawarciem umowy właściwej, przeprowadzić szczegółowe ustalenia dotyczące warunków kontraktu.

Korespondencja handlowa w języku angielskim

Wszelkie informacje i dokumenty wymieniane pomiędzy stronami należy tłumaczyć z języka angielskiego i na ten język. Mogą to być:

  • informacje o firmie i rodzaju jej działalności,
  • listy intencyjne,
  • propozycje form współpracy handlowej,
  • umowy przedwstępne,
  • umowy właściwe.

Wszystkie te teksty muszą odzwierciedlać stan faktyczny, a szczególnie ważne są dokładne tłumaczenia umów aktualizacja niemieckiego festiwalu .

Aspekt językowy i prawny

Najbardziej istotna jest poprawność językowa. Przy tłumaczeniu umów niezbędna jest znajomość terminologii prawnej i branżowej. Nawet drobne nieprawidłowości w nazewnictwie, albo brak wystarczającej wiedzy z zakresu prawa handlowego, mogą skutkować karami umownymi, lub nawet zerwaniem kontraktu. Pociągnie to za sobą znaczne straty finansowe. Biura tłumaczeń korzystają z konsultacji ze specjalistami od załatwiania spraw biznesowych pod kątem prawa międzynarodowego.

Strona formalna

Przetłumaczona na język angielski umowa musi mieć formę dostosowaną do wzorców obowiązujących w kraju docelowym. Całość ma być spójna i napisana sformalizowanym językiem. Ważne są nawet takie niuanse jak zapis dat – niektóre kraje robią to inaczej niż u nas. Sztuka przekładu polega na konstruowaniu tekstów poprawnych pod względem merytorycznym i formalnym.